κανονισμοί

* στο άρθρο αυτό είναι οι αρχικοί κανονισμοί - όροι του διαγωνισμού. Έχει γίνει τροποποίηση που μπορείς να δεις εδώ: Όροι τζογα-δώρος! (1η τροποποίηση)

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΤΖΟΓΑ-ΔΩΡΟΣ!»

ΙΛΙΟΝ , 1/12/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Τηλ: 2112214416, Φαξ: 2103001704
@: info@diathesis.gr ,  website: www.diathesis.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

-Τί είναι;

Είναι το δικό μας σχέδιο loyalty marketing, ένας διαγωνισμός διαρκείας με μεγάλα έπαθλα

-Πώς διεξάγεται;

Χρησιμοποιούνται μόνιμες περιοδικές κληρώσεις αριθμολαχνών, με χρήση κάποιας δημόσιας Κλήρωσης, όπως τα Ελληνικά Λαχεία ή τα αριθμολαχεία του ΟΠΑΠ (ΠΡΟΤΟ, SUPER-3 κλπ) 

-Πότε ξεκινάει;

Τον Ιανουάριο του 2021, διαρκεί τουλάχιστον έως το Δεκέμβριο 2040! 

-Τί σκοπούς έχει;

Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί καταρχήν να γίνει το καλύτερο εργαλείο crowdfunding για το τηλεπαιχνίδι-project “διεκδικώ δώρα”!

Φιλοδοξεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της συνεργαζόμενης κοινότητας αγορών Custwin

Θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως δικό μας σύστημα ανταπόδοσης προς τους πελάτες & συνεργάτες μας, καθώς πρόκειται να συνδεθεί με τα didw points, δηλαδή το σύστημα πόντων ανταμοιβής από τις αγορές στο didwstore

Τέλος, σκοπεύει να δώσει επαγγελματικό χαρακτήρα & να βοηθήσει ανάλογες ενέργειες που κάνουν διάφοροι Σύλλογοι & Φορείς για την οικονομική τους ενίσχυση, δίνοντας παράλληλα σημαντικής αξίας δώρα στους αποδέκτες των αριθμολαχνών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η εταιρεία ΔΙΑΘΕΣΗ-διαφημιστική διοργανώνει μόνιμο σύστημα ανταμοιβής πελατών & συνεργατών της μέσω κληρώσεων, με τίτλο «τζογα-ΔΩΡΟΣ!». Ο «τζογα-ΔΩΡΟΣ!» φιλοξενείται στο site didw.gr
 2. Οι κληρώσεις αυτές γίνονται με την αρωγή κάποιας δημόσιας κλήρωσης αριθμολαχνών, όπως πχ το ΠΡΟΤΟ, ή εναλλακτικά με χρήση κάποιας online γεννήτριας τυχαίων αριθμών σε ζωντανή μετάδοση στη Facebook Σελίδα του didw
 3. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν σε κάθε κλήρωση 10.000.000 λαχνοί, έντυποι ή άυλοι, αριθμημένοι από το 0000000 έως το 9999999. Κάθε συμμετέχων λαμβάνει έναν ή περισσότερους αριθμολαχνούς & παίζει σε όλες τις κληρώσεις κάποιου μήνα
 4. Τα δώρα μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα & τα social media του didw. Είναι πακέτα προϊόντων ή υπηρεσιών της ΔΙΑΘΕΣΗΣ ή τρίτων, με αξία έως 50.000 €
 5. Οι νικητές αναδεικνύονται με διαφανή & αδιάβλητη διαδικασία. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται με τη χρήση των κληρώσεων του γνωστού αριθμολαχείου του ΟΠΑΠ «ΠΡΟΤΟ». Στο παιχνίδι αυτό γίνονται 2 κληρώσεις την εβδομάδα & κληρώνεται ένας 7ψήφιος αριθμός σε κάθε μία από αυτές
 6. Τα αποτελέσματα των κληρώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα & τα social media του διοργανωτή
 7. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας & του εξωτερικού.
 8. Oι νικητές μπορούν να παραχωρήσουν τα δώρα τους σε τρίτο
 9. Οι νικητές ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο.  Το αργότερο έως 1 έτος από την κλήρωση, πρέπει οι νικητές να εμφανισθούν & να παραλάβουν τα δώρα τους. Εάν παρέλθει το ανωτέρω διάστημα, το δικαίωμα λήψης του δώρου χάνεται
 10. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα του νικητή σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στη χρήση του ονόματός του
 11. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα & δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μπορεί για σοβαρό λόγο να αντικατασταθούν με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας
 12. Για τη συμμετοχή στο τζογα-ΔΩΡΟ είναι απαραίτητη η πελατειακή ή συνεργατική σχέση με τη διοργανώτρια εταιρεία ή συνεργάτες αυτής
 13. Η διοργανώτρια εταιρεία δικαιούται να μεταβάλει τους όρους του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, καθώς και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή ακόμη να τον ακυρώσει
 14. Οι παρόντες όροι του διαγωνισμού έχουν χρονοσφραγίδα μέσω εταιρικής αλληλογραφίας & είναι αναρτημένοι στο site www.didw.gr
 15.   Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Βλέπε επόμενη σελίδα για τη δωρεάν αυτόματη αποκλειστική συμμετοχή των μελών Custwin.

Leave a Comment