η custwin στο τζογα-δώρο!

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ CUSTWIN (31/12/2020)

  • οι αγορές που λαμβάνονται υπόψιν για όλες τις κληρώσεις κάποιου μήνα είναι μόνον οι οριστικοποιημένες από την Custwin αγορές του αμέσως προηγούμενου μήνα
  • ομοίως λαμβάνονται υπόψιν τα αθροίσματα αγορών για τα πάγια έπαθλα, όπως & οι αντίστοιχοι Πόντοι Ηγεσίας, τα CDC, η λήψη ιδιότητας Leader, ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ Partner κλπ
  • εάν κάποιο μέλος Custwin είναι ανενεργό (σσ. εάν μέλος δεν κάνει αγορές επί 1 έτος, η Custwin έχει δικαίωμα να το απενεργοποιήσει) & κερδίσει, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το info@custwin.com, ώστε η Custwin να εξετάσει περίπτωση εκ νέου ενεργοποίησής του
  • Οι νικητές μιας κατηγορίας δεν κερδίζουν ταυτόχρονα & τα έπαθλα των μικρότερων κατηγοριών

Βλέπε επόμενη σελίδα για την ταυτοποίηση του νικητή & πώς μπορεί να διασφαλίσει το 100 % των κερδών του, με κόστος μόλις 1 € το μήνα!