η custwin στο τζογα-δώρο!

Ολοκληρώσαμε τους 2 βασικούς πίνακες, όπου τα μέλη Custwin μπορεί να κερδίσουν έπαθλα με τις αγορές τους κάθε μήνα ή με τις βασικές τους ιδιότητές τους σε πάγια τακτική βάση. Το ύψος των επάθλων υπόκειται στους γενικούς περιορισμούς των κατηγοριών, που μπορείς να δεις εδώ:

Μέγιστη απόδοση κερδών σε κάθε κλήρωση:
1η κατηγορία = έως 50.000 €
2η κατηγορία = έως 5.000 €
3η κατηγορία = έως 500 €
4η κατηγορία = έως 100 €
5η κατηγορία = έως 50 €

Εκτός αυτών όμως, μπορούν να κερδίσουν & με άλλες ιδιότητες που θα προκύψουν από ειδικές συνεργασίες μας με τρίτες επιχειρήσεις ή άλλους φορείς στο μέλλον. Θα υπάρξει ειδικός πίνακας επί αυτών, θα ενημερωθείς εδώ.

Βλέπε επόμενη σελίδα για ειδικούς όρους των κληρώσεων