η custwin στο τζογα-δώρο!

Πίνακας πάγιας συμμετοχής μέλους Custwin στο τζογα-δώρο! σύμφωνα με διάφορες ιδιότητές του.
Προσοχή: η πάγια συμμετοχή δεν ισχύει κάθε μήνα, αλλά το μήνα που αντιστοιχεί στο λήγοντα αριθμό του ID του! Δηλαδή: το ID για παράδειγμα 001.000.529.367 μετέχει στις κληρώσεις κάθε Ιούλιο με τις πάγιες ιδιότητές του. Τα λήγοντα σε “0” IDs μετέχουν κάθε Οκτώβριο. Οι κάτοχοι custwin membercard (βλέπε παρακάτω) μετέχουν επιπλέον στις κληρώσεις των μηνών Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου κάθε χρόνο!

ΛΗΓΟΝΤΑ ΨΗΦΙΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ——>>>76543
απλό μέλος Custwin5001005010
με αγορά cdc αξίας έως 100 € αναλογικά200030010020
με αγορές έως 500 € αναλογικά200030010020
με εκπαίδευση Leader3000600200302
με CCB (car bonus) & τακτικές αγορές τουλάχιστον 70 € το μήνα2000300100202
ατομικοί πόντοι το προηγούμενο 12μηνοεπί 50επί 10
ομαδικοί πόντοι το προηγούμενο 12μηνοεπί 20επί 5
*κέρδη σε € από εφάπαξ αγορά, δράση ή ιδιότητα