πώς παίζεις στον τζογα-δώρο;

Για να παίξεις στο τζογα-δώρο! πρέπει να λάβεις αριθμολαχνό, ο οποίος ισχύει για τις κληρώσεις συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Ο αριθμολαχνός αυτός είναι πάντα 7ψήφιος, όσοι είναι & οι αριθμοί που προκύπτουν από τις κληρώσεις του αριθμολαχείου ΠΡΟΤΟ του ΟΠΑΠ. Κερδίζουν έπαθλα μόνον εάν συμφωνεί ο αριθμολαχνός τους με τα λήγοντα ψηφία του αριθμού που κληρώνει το ΠΡΟΤΟ.

Πώς λαμβάνεις αριθμολαχνούς;

α) Ο πρώτος τρόπος είναι από τις 1-1-2021 έως & τις 31/12/2023 η ιδιότητα μέλους Custwin, τα IDs των οποίων μετέχουν αυτόματα & δωρεάν στο τζογα-δώρο! Παράδειγμα, το ID 001.000.000.999 μετέχει στο τζογα-δώρο! με τον 7ψήφιο 0000999

β) Άλλος τρόπος θα είναι η ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στο didw club, με απλή καταχώρηση στοιχείων σου ως φυσικό πρόσωπο, ενώ ο αριθμολαχνός σου θα είναι τα 7 τελευταία ψηφία του ΑΦΜ σου! Η Φόρμα Καταχώρησης θα είναι έτοιμη εντός του 2023, ο κάθε αριθμολαχνός θα είναι μόνιμος & θα ισχύει μέχρι 31/12/2040. Θα υπάρχουν κίνητρα για περαιτέρω ενέργειες αποκλειστικά ως μέλη Custwin για όσους θέλουν τα ΑΦΜ τους να μετέχουν σε περισσότερες κληρώσεις & με μεγαλύτερα έπαθλα!

Leave a Comment